Kilka słów o osobach z autyzmem


Dorosło pierwsze pokolenie zdiagnozowanych w dzieciństwie osób z zaburzeniami autystycznymi. Mieli więcej szczęścia niż poprzednicy. Chodzili do szkół – specjalnych, integracyjnych, miewali terapię. Teraz kończą naukę, a ich terapia powinna przynieść efekty.

Raport z 2013 roku nie zostawia wątpliwości, że jest źle. Dostęp do usług i placówek jest jedynie formalny, bo albo osoby autystyczne szybko się z nich usuwa, traktując jako trudne, albo je tam „przechowuje“.

Z zatrudnieniem osób z Autyzmem również jest źle a nawet bardzo źle.
A przecież osoby te mają szczególne kompetencje: skrupulatność, umiejętność sprawnego porządkowania informacji, logiczne myślenie, nieuleganie emocjom.


Dedykowane wsparcie dla osób z Autyzmem

MRPiPS planuje stworzenie centrów opiekuńczo-mieszkalnych m.in. dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Trwają też prace nad dostosowaniem przepisów o środowiskowych domach samopomocy, by stworzyć ofertę dla tej grupy.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazało w komunikacie, że 1 stycznia w życie weszła ustawa o utworzeniu Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Zgodnie z art. 34 tej ustawy minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ma opracować roczny plan działania na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnością na rok 2019 i umieścić go na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej do 31 stycznia 2019 roku.

„Aktualnie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracujemy nad planem działania. W ramach jednego z zadań stworzone zostaną centra opiekuńczo - mieszkalne m.in. dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu i sprzężonymi niepełnosprawnościami” – podało MRPiPS.

Zdjęcie: Nick Youngson, Źródło na podstawie licencji Creative Commons 3 - CC BY-SA 3.0


Copyright © ASYSTENT PRACODAWCY | Blog. Designed by OddThemes