Czym są schorzenia specjalne


Do schorzeń specjalnych możemy zaliczyć te oznaczone następującymi kodami:
01 U – upośledzenie umysłowe
02 P – choroby psychiczne
04 O – choroby narządu wzroku (tylko stopień umiarkowany i znaczny – BON-I-5232-13-PM/11)
06 E – epilepsja
12 C – całościowe zaburzenia rozwojowe np. autyzm

Pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami specjalnymi mogą liczyć na dodatkowe 600 zł do refundacji kosztów ich wynagrodzenia. Jakie schorzenia można zaliczyć do tych specjalnych?


Należy jednak pamiętać, że schorzenia te muszą być udokumentowane orzeczeniami o niepełnosprawności. Na orzeczeniach o niepełnosprawności muszą widnieć odpowiednie kody niepełnosprawności. W przypadku, gdy na orzeczeniu widnieje kilka kodów niepełnosprawności, wystarczy że jeden z nich będzie kodem ze schorzeń specjalnych, aby można było ubiegać się o podwyższone dofinansowanie.

Copyright © ASYSTENT PRACODAWCY | Blog. Designed by OddThemes