Forum inkluzywnego HR 2019 - relacja

We wtorek 24 września 2019 roku odbyło się Forum inkluzywnego HR 2019 “Szanse i korzyści zatrudniania osób z niepełnosprawnościami” zorganizowane przez 4coop sp. z o.o. oraz "4C Centrum Aktywności Społecznej" sp. z o.o. (w ramach realizacji projektu “Asystent Pracodawcy”).

Mamy wrażenie, że wydarzenie moglibyśmy podsumować jednym słowem: “sukces”, jednak, tak zdawkowe podsumowanie nie byłoby sprawiedliwe wobec naszych znakomitych prelegentów i gości, którzy poświęcili swoją energię i czas, żeby podzielić się doświadczeniami z zakresu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.
Korzyści z inkluzywnego HR

Bezpłatne Forum odbyło się dwóch sesjach. W czasie pierwszej z nich skupiliśmy się na inkluzywnym HR na zachodniopomorskim rynku pracy. 

Tematykę zatrudniania osób z niepełnosprawnościami zainaugurowało wystąpienie Pani Doroty Rybarskiej Jarosz - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. W prelekcji szczególnie istotnej z punktu widzenia pracodawców działających w zachodniopomorskim rynku pracy ukazany został potencjał kadrowy osób z niepełnosprawnościami na zachodniopomorskiego rynku pracy, jak również wyraźnie zdefiniowana została potrzeba budowania obszaru inkluzywnego HR. W kolejnym wystąpieniu Pan Daniel Kapała reprezentujący Zachodniopomorski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opowiedział słuchaczom o “optymalizacji kosztów pracy dzięki zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami i wykorzystaniu środków PFRON”, czyli o tym, co najważniejsze dla pracodawców z punktu widzenia budowania rentowności procesów zatrudnieniowych.
Pierwszą sesję zakończyliśmy wystąpieniem Pani Ewy Urbańskiej z Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej Gryfino oraz Pana Macieja Rębilasa z  Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego. Przedstawili oni możliwości i korzyści outsourcingu usług w sektorze ekonomii społecznej i solidarnej zwracając uwagę nie tylko na aspekty CSR-owe budowania tego typu relacji gospodarczej, ale i wymierne korzyści ekonomiczne i procesowe, pozycjonując zachodniopomorski sektor ekonomii społecznej jako pełnoprawnego i atrakcyjnego partnera biznesowego.


Dobre praktyki w zatrudnianiu niepełnosprawnych


Druga sesja skupiała się na aspekcie dobrych praktyk i prezentacji praktycznych aspektów zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Perspektywą łączącą skupienie na potrzebach pracodawców jak i ograniczeniach i potrzebach dotkniętych niepełnosprawnością kandydatów poszukujących pracy przedstawili przedstawiciele 4coop sp. z o.o. - Pani Agnieszka Sztandera oraz Pan Paweł Klimek, którzy w swoim wystąpieniu zwrócili również uwagę na skierowaną bezpośrednio do zachodniopomorskich pracodawców ofertę nieodpłatnego wsparcia oferowaną w ramach projektu “Asystent pracodawcy”.

W dalszej kolejności, uczestnicy Forum inkluzywnego HR mieli możliwość poznania niezwykle, szczerych i budujących doświadczeń zachodniopomorskich pracodawców zatrudniających na co dzień osoby z niepełnosprawnościami. Perspektywę małego przedsiębiorcy przedstawił Pan Bartosz Mateńko, zaś dobrymi praktykami i doświadczenia realizowanymi w skali dużego przedsiębiorstwa dzieliła się z uczestnikami Pani Agata Wilińska-Onyśko - reprezentująca PDC Logistics Sp. z o.o.. którego otwartość i gościnność pozwoliła na lokalizację Forum w przestrzeniach Panattoni Park Szczecin.

Prezentacja dobrych praktyk PDC Logistics Sp. z o.o. miała również wymiar praktyczny - na zakończenie programu merytorycznego uczestnicy Forum inkluzywnego HR 2019 mieli możliwość wizyty studyjnej w halach magazynowych PDC i poznania w sposób bezpośredni rozwiązania zatrudnieniowe i organizacyjne ułatwiające funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w środowisku pracy.

Ostatni punkt programu - Lunch oznaczał przede wszystkim szansę na indywidualne rozmowy na temat zatrudniania niepełnosprawnych i networking w niezwykle apetycznej atmosferze stworzonej dzięki kuchni Kooperatywy Łaźnia, w której na co dzień pracują stażyści i uczestnicy warsztatów, mających na celu integrację społeczną osób z niepełnosprawnościami.

Realizacja Forum stanowiła element realizacji projektu "Asystent pracodawcy - wsparcie pracodawców w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami" - zadania publicznego finansowanego ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Copyright © ASYSTENT PRACODAWCY | Blog. Designed by OddThemes