Okiem Asystenta Pracodawcy - w drodze do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.


Pan Łukasz ze Szczecina od kilku lat prowadzi działalność gospodarczą związana z wykonaniem, sprzedażą i praniem ozdób okiennych w tym zasłon, rolet itp. Obecnie zatrudnia około 7 osób, ale dotychczas nie miał doświadczenia w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych? Dlaczego? Sam mówi, że: 
,,temat wydawał się trudny, czasochłonny, nie mam uprzedzeń do takich osób, ale bałem się, że zajmuje to bardzo dużo czasu”.

Po otrzymaniu informacji od Asystenta Pracodawcy o prowadzonych działaniach projektowych zaczął korzystać ze wsparcia podstawowego i specjalistycznego w ramach Projektu.

Efekty? Po szkoleniach Pan Łukasz złożył w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie Wniosek o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej i czeka na jego rozpatrzenie. 

Wraz z Asystentem Pracodawcy dopiera osobę niepełnosprawną na planowane do utworzenia stanowisko pracy! To dopiero początek naszego wsparcia.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie naszych działań, to zadzwoń 516 666 589.
więcej: asystentpracodawcy.pl

Photo by Daan Stevens from Pexels

Copyright © ASYSTENT PRACODAWCY | Blog. Designed by OddThemes